Deelnemen

Neem deel aan S-PASS Territoires!

215
Groepen
381
Instellingen
1587
Spassionauten

Deel uw liefde voor uw streek en help de kwaliteit van uw leefomgeving te verbeteren!

Het CAUE-netwerk biedt de leefomgevingsactoren een samenwerkingsplatform met tal van middelen om hun bronnen, waarnemingen en tools met elkaar te delen door middel van nieuwe samenwerkingsverbanden ten dienste van de verschillende gebieden. We helpen u bij de opstart van uw projectgroep. We bepalen samen de doelstellingen, de manier van werken, de stakeholders, de participatiegraad van de doelgroep, de te verdelen realisaties,...

Neemt u graag deel en wenst u zich in te schrijven? Neem dan contact op met onze teams.

Registreren

S-PASS Territoires staat open voor alle stakeholders die zich richten op de leefomgeving:

  • de gemeenten,
  • intercommunale samenwerkingsverbanden (tussen gemeenten, agglomeraties of steden),
  • de CAUE (management, raad van bestuur, architecten-adviseurs, service en ondersteuning, stafmedewerkers, administratie, externe consultants, productieteams)
  • de verenigingen (heemkundige kringen, wijkcomités, lokale verenigingen),
  • de partners actief in publieke diensten (regionale landschappen, nationale parken, stedenbouwkundige agentschappen...),
  • de verschillende beroepsgroepen (architecten, planners, landschapsarchitecten, landmeters, notarissen, verenigingen),
  • het bedrijfsleven (architecten, planners, landschapsarchitecten, ecologen, notarissen),
  • de onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen, middelbare en lagere scholen)
  • de kamers van koophandel,

Neem deel aan S-PASS Territoires, want het is

... veel meer dan het gebruik van een gezamenlijk platform. U maakt werkelijk deel uit van een groep met oog en passie voor hun streek!
Samen leert u de verschillende gebieden beter begrijpen. U leert ook samen te werken en bij te dragen tot de uitbouw van de gebieden. U stelt kaarten samen en verdeelt ze zodat uw werkzaamheden in de publicaties naar boven komen.

Lees meer